PARTIA W SOCJALIZMIE

Partia występuje więc w socjalizmie jako podstawo­we ogniwo politycznej władzy, która na tym etapie rozwoju przestaje się już utożsamiać wyłącznie z wła­dzą państwową . Jest to nowy element ustroju poli­tycznego w socjalizmie, który w swojej perspektywie wiąże się z przekształceniem się państwa w składową część komunistycznego samorządu.W tych nowych warunkach, kiedy nie istnieje już żadna opierająca się na odrębnych klasowych intere­sach .opozycja polityczna, zakres polityki partii coraz bardziej zbiega się z zakresem całokształtu stosunków politycznych, a zarazem z zakresem socjalistycznego zarządzania procesami społecznym. Występuje więc, z jednej strony, podyktowany przez klasowy charakter stosunków w socjalizmie prymat polityki wobec za- rządzama, z drugiej zaś, realizuje się jedność polityki i zarządzania, oparta na jednolitych interesach i celach całego społeczeństwa.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)