PIERWSZY ETAP

Pierwszy etap, o którym napisano powyżej, jest za­razem nowym etapem w naszej politologii i w tym świetle opracowania przedstawione w części poświęco­nej zagadnieniom systemu politycznego mają duże znaczenie. W przyszłości osiągnięte dojrzalsze rezulta­ty w badaniach nad tymi zagadnieniami będą w nie­małej mierze zasługą tych początkowych rozważań i dyskusji. Prace zawarte w drugiej części tomu poświęcone są problematyce interesów, wartości i norm politycznych. Należy tu tylko odróżnić problematykę interesów po­litycznych od zagadnień wartości i norm politycznych, ponieważ nad kwestią interesów — m. in. także po­litycznych — wiele już w przeszłości dyskutowano, co prawda z wynikami, które wciąż nie mogą uchodzić za bezsporne, natomiast problem wartości i norm politycz­nych jest właściwie zupełnie nowy.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)