PLANOWANIE I PROGRAMOWANIE

W społeczeństwach kapitalistycznych innowacyjne funkcje systemu politycznego są bardziej rozwinię­te tam, gdzie grupa rządząca stosuje ireformi­styczną strategię polityczną, natomiast tam, gdzie grupa rządząca preferuje inną strategię poli­tyczną (np. neoliberalną, ekspansywno-represyjną) moż­liwości rozwoju innowacyjnych funkcji systemu poli­tycznego są znacznie mniejsze, a trudności w realizacji zadań adaptacyjno-regulacyjnych ujawniają się z więk­szą ostrością. Planowanie, programowanie i p s* o g- n p z cwanie oraz nacisk na działania profilak­tyczne i optymalną koordynację, to sposo­by działania, których doskonalenie jest ważną prze­słanką skuteczności innowacyjnych wysiłków ośrodków decyzji politycznej. Dlatego ustrój socjalistyczny jest potencjalnie najbardziej zdolny do kierowanych poli­tycznie innowacji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)