PŁASZCZYZNA ODDZIAŁYWANIA

W przeciwieństwie do państwa anta- gonistycznego jako narzędzia klas wyzyskujących utrwalającego zróżnicowanie i sprzeczności kliisowe, państwo socjalistyczne występuje coraz bardzie; jako narzędzie całego społeczeństwa, realizujące program li­kwidacji różnic klasowych, które obiektywnie warun­kują jego istnienie.Jednocześnie wraz z rozwojem socjalizmu postępuje proces zwiększania się roli i udziału w zarządzaniu niepaństwowych elementów politycznej organizacji spo­łeczeństwa: partii komunistycznej ewentualnie partii sojuszniczych, związków zawodowych, innych organiza­cji społecznych i gospodarczych, zorganizowanych na społecznych podstawach i reprezentujących różne dzie­dziny interesów poszczególnych nieantagonistycznych klas i warstw społecznych. Ta płaszczyzna oddziały­wania politycznej organizacji społeczeństwa na zarzą­dzanie ma dwie strony: jedna, to zapewnienie we­wnętrznym procesom zarządzania działalnością insty­tucji niepaństwowych politycznej treści zgodnej z in­teresami socjalistycznego budownictwa; druga, naj­szersza, to udział tych instytucji i za ich pośredni­ctwem ich członków, w ogólnym procesie zarządzania całoliształtem stosunków społecznych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)