PODPORZĄDKOWANIE PAŃSTWU

Orga­nizacje te podporządkowane są również państwu, ale w tym znaczeniu, że wiążą je akty ustawowe państwa, rozwijają swoją działalność w jego ramach konstytu­cyjnych itp. Organizacje cechuje więź z państwem. Mianowicie, zawdzięczają one swój byt państwu w tym sensie, że są rezultatem jego funkcjonowania i spo­sobu tworzenia jego organów. Dlatego są i mogą być one traktowane jako „organizacyjne narzędzie wyko­nywania władzy państwowej” .Warunki egzystencji zbiorowości żyjącej w państwie zależą obecnie bardziej niż w przeszłości od jakości jego działania, co z kolei zależy od jego ustroju, ja­kości kadry kierowniczej, zarówno zawodowej (admi­nistracji) jak i społecznej, od jego wyposażenia tech­nicznego.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)