PODSTAWOWY WARUNEK

Jest to drugi podstawo­wy warunek, określający nową polityczną treść socja­listycznego zarządzania, a zarazem jeszcze jedno, nie­rozerwalnie związane z pierwszym, kryterium jego oceny.Zarządzanie procesami społecznymi w socjalizmie realizuje się za pośrednictwem politycznej organizacji społeczeństwa, która sama występuje jako powszechny podmiot zarządzania. Do ogólnej sfery zarządzania należy również zarządzanie procesami kształtowania i rozwoju politycznej organizacji społczeństwa. Prawi­dłowy, zgodny z obiektywnymi wymogami rozwój po­litycznej organizacji społeczeństwa socjalistycznego stanowi decydujące ogniwo w całokształcie realizacji procesów zarządzania.Zarządzanie socjalistyczne jako jednolity proces or­ganizacyjnego zabezpieczenia przeobrażeń społecznych realizuje się za pomocą państwowych i niepaństwo­wych, społecznych elementów politycznej organizacji społeczeństwa.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)