PODSTAWY TYPOLOGII FUNKCJI SYSTEMU POLITYCZNEGO

Żywiołowa samoregulacja życia społecznego (np. przez rynek i zasadę konkurencji) jest procesem współwystę- pującym z ideami „kierowanego rozwoju” oraz próba­mi realizacji tych idei. Rodowód ideologii kierowanego rozwoju sięga oświeceniowego racjonalizmu, ale rozbu­dzenie nadziei na skuteczne okiełznanie tego co obiek­tywne przez świadome koordynowanie działania zbio­rowego wiąże się z obietnicami, jakie przynosi socjalis­tyczny ideał społeczeństwa centralnie planowanego oraz moce wyzwolone przez rewolucję naukowo-techniczną. Dążenie do planowego i świadomego kierowania wielo­aspektowymi procesami społecznymi występuje współ­cześnie jako jawne lub ukryte założenie zarówno rewo- lucyjnych, jak i reformistycznych ideologii politycisnych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)