POJĘCIE FUNKCJI SYSTEMU POLITYCZNEGO

Mówi się na ogół o funkcjach państwa, partii politycz­nych lub organizacji interesów grupowych, tzn. o funk­cjach poszczególnych ogniw struktury systemu politycznego, pomijając zwykle funkcje syste­mu jx>litycznego jako dynamicznej i konfliktowej cało­ści.Ogólne pojęcie funkcji rozważymy na przykładzie prób klasyfikowania i definiowania funkcji państwa w marksistowskiej nauce o państwie i w socjologii marksistowskiej.Tylko w polskim piśmiennictwie występuje kilka spo­sobów definiowania: Funkcja jako „całokształt działalności państwa w określonej sferze życia społecznego”funkcja jako „główny kierunek działalno­ści, funkcja jako skutki działania władzy- pań­stwowej w stosunku do potrzeb społeczeństwa jako ca­łości oraz do interesów i dążeń poszczególnych klas”;funkcja organizacji międzynarodowej jako ,,p r o- c e s działania organizacji zmierzający do realiza­cja jej zadań”.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)