POLITOLOGIA- SOCJOLOGIA POLITYCZNA

Rychło zaznaczyła się opozycja pomiędzy „etatystyczną” politologią prawni­ków a socjologią polityczną powstałą na zewnątrz niej jako dyscyplina odrębna. Socjologia polityczna prze­ciwstawiała się programowo politologii, jako zbyt wąs­kiej zakresowe, bo zajmującej się tylko polityką pań­stwa, a nie obejmującej całego bogactwa innych prze­jawów życia politycznego. Obecnie nie mamy już do czynienia z przeciwstawie­niem: politologia — socjologia polityczna. Nie wdając się tutaj w dość zawikłaną sprawę stosunku wzajem­nego tych dwóch dyscyplin, ograniczamy się do stwier­dzenia, że w dziedzinie politologii współpracują obecnie socjologowie z prawnikami, a także z historykami i przedstawicielami ekonomii politycznej oraz innych nauk, których liczba wzrasta (np. psychologia społecz­na, nauka o organizacji i zarządzaniu, cybernetyka w jej zastosowaniu do nauk społecznych).

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)