POLITYCZNA ORGANIZACJA

Niektórzy nie ujmują owej politycznej organizacji społeczeństwa (tak jak czyni to Burłacki) jako zbioro­wości mającej cechy grupy społecznej, lecz traktują ją jako nazwę dla ogółu jednostek organizacyjnych, przy czym jedną z nich jest państwo.Powstanie jednak problem czy i w jakim znaczeniu ów konglomerat jednostek organizacyjnych może być przedmiotem całościowym naszych badań. Nie uniknie się i przy takim ujęciu potrzeby udzielenia odpowie­dzi ma pytanie, jakie są relacje zależności pomiędzy elementami przedmiotu naszych obserwacji.Państwo to twór o wielkim zasięgu organizacyjnym. W organizacyjnym związku z państwem pozostają wszystkie podmioty uprawnień i obowiązków praw­nych, zarówno fizyczne jak i niefizyczne. Te wszystkie podmioty tworzą całość organizacyjną zwaną pań­stwem.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)