POLITYCZNE PANOWANIE KLASY

W związku z tym zarządzanie służy również obiektyw­nie utrwaleniu istniejącego antagonistycznego podziału społeczeństwa. Jednocześnie jednak, ponieważ żadne* polityczne panowanie klasy nie jest możliwe bez współodałania z innymi klasami i warstwami społecznymi, w procesie zarządzania realizują się zadania związane z umacnianiem wpływów klasy panującej i jej wielo­płaszczyznowe powiązania z całym społeczeństwem, oczywiście, z uwzględnieniem określającej roli intere­sów klasy panującej — jednak mają one zawsze anta- gonistyczny charakter. W związku z powyższym, szczególne znaczenie w procesie zarządzania ma działalność regulująca stosun­ki między zarządzającymi a zarządzanymi, które w społeczeństwie składającym się z przeciwstawnych so­bie klas mają antagonistyczny charakter.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)