POLITYKA A ZARZĄDZANIE PROCESAMI SPOŁECZNYMI

Współczesny rozwój zainteresowania zarządzaniem jest uwarunkowany przez szczególny wzrost roli wszech­stronnego kierowania życiem społeczeństwa w XX w. Decydujący wpływ w tej dziedzinie wywarło powsta­nie stosunków socjalistycznych, z zastąpieniem żywio­łowego rozwoju w warunkach kapitalizmu przez roz­wój planowy, zgodny z interesami i potrzebami wszy­stkich członków społeczeństwa i całokształtu stosunków między nimi. W warunkach postępującego rozwoju socjalizmu i współzawodnictwa dwóch antagonistycznych syste­mów społecznych również burżuazja musiała zwrócić uwagę na procesy zarządzania społeczeństwem kapita­listycznym i wykorzystanie związanych z nimi prawi­dłowości w celu utrwalania d umacniania jej panowa­nia.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)