POMYSŁY I POSTULATY

Pomysły, postulaty, żądania, projekty lub ogól­ne idee dotyczące sposobu działań regulacyjnych albo innowacyjnych mogą powstać w różnych „częściach” sy­stemu politycznego, zarówno „na górze” jak i na „dole” hierarchicznych struktur organizacyjnych wchod:sących w skład systemu politycznego. Dopóki impuls lub pro­jekt „oddolny” nie zostanie wyniesiony na najwyższy szczebel organizacji państwowej (wbrew pozapaństwo­wym organizacjom politycznym lub — co się zdarza częściej — dzięki ich działaniom), dopóty regulacja będzie nieskoordynowana, a innowacja nie będzie upo­wszechniona w skali ogólnokrajowej. Organizacja pań­stwowa działa „pod ciśnieniem” sił społecznych, a za­razem sama wytwarza ciśnienie dzięki czemu uczestni­czy w realizacji funkcji systemu politycznego.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)