POŚREDNICTWO W ZARZĄDZANIU

Za ich pośrednictwem pro­ces zarządzania znajduje się w sferze bezpośredniego lub pośredniego oddziaływania najszerszych mas spo­łecznych. Jak wynika z powyższego, proces zarządzania roz­wojem społecznym związany jest z praktycznym sta­nowiskiem różnych sił społecznych wobec realizacji określonego programu społeczno-ekonomicznego i po­litycznego. Zarządzanie społeczne stanowi więc to bez­pośrednie ogniwo, gdzie następuje wzajemne oddziały- wćinie praktyki i polityki. Za jego pośrednictwem polityka oddziaływa na całokształt stosunków społecznych. Z drugiej strony, za pośrednictwem zarządzania kształtują się przesłanki uwzględnienia nowych zja­wisk społecznych w sferze działalności politycznej. Za­rządzanie w istotny sposób przyczynia się do zasadni­czych przemian w sferze ekonomiki i stosunków socjalnych, które z kolei wywołują trwałe przemiany w sferze świadomości i polityki.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)