POTRZEBA UDOSKONALENIA

Potrzebę doskonalenia aparatu państwowego wyraź­nie podkreśliła Uchwała VII Zjazdu PZPR, stwierdza­jąc m. in.: „usprawnieniu systemu zarządzania gospo­darką narodową, skuteczniejszej realizacji celów spo­łecznych towarzyszyć powinno dalsze doskonalenie organizacji i funkcjonowania centralnej i terenowej administracji państwowej”. Ten kierunek działania znalazł m. in. wyraz w reformie administracji tereno­wej przeprowadzonej w latach 1971 – 1975, w umocnie­niu roli rządu jako naczelnego organu administracji państwowej, w podniesieniu autorytetu Sejmu i Rady Państwa.Efektywność działania aparatu państwowego zależy od kilku warunków. Pierwszym z nich jest wła­ściwa struktura tego aparatu, wolna od niepotrzebnych ogniw, zdolna do sprawnego podejmowania i konsek­wentnego realizowania decyzji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)