POWSZECHNOŚĆ WYSTĘPOWANIA KRYZYSÓW

Powszechność występowania kryzysów adaptacyjnych nie jest identyczna z kryzysem rewolu- cyjnym, nie w każdych warunkach niesprawna adapta­cja uniemożliwia zachowanie funkcjonalnej tożsamości określonego typu społeczeństwa. Wyjątkowo ostry lub przewlekły kryzys adaptacyjny, jeśli zostanie wyko­rzystany do organizacyjnej mobilizacji energii klas ,pod­porządkowanych, może  przerosnąć w kryzys re­wolucyjny.Adaptacyjne zmiany w systemie politycznym zorien­towane na powstrzymywanie lub łagodzenie przebiegu kryzysów adaptacyjnych można przedstawić anćilitycz- nie w postaci następującej typologii.Doskonalenie struktur organizacyjnych, pro­cedur, reguł i metod działania aktualnie istnie­jących instytucji politycznych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)