POŻĄDANE GATUNKI

Naszym zdaniem, oba gatunki są po­żądane. Niemniej, bardziej potrzebna jest rejestracja pewnych znaczących już osiągnięć niż propozycje wstępne, prowadzące do mobilizacji wysiłków nauko­wych w pewnych dziedzinach. To zaś, co określamy tutaj mianem „propozycji wstępnych”, nie stoi — na­szym zdaniem — poniżej wymagań, które dyktuje wy­żej scharakteryzowany rygoryzm naukowy. Obok nie­go, oczywiście, dochodzi do głosu liberalizm, poszano­wanie poglądów tym bardziej różnorodnych, że tema­tyka jesrt nowa i stanowiska nie dość jeszcze wzajem­nie do siebie przymierzone — uzgodnione lub wy­ostrzone w przeciwieństwach, podzielone na „zasad­nicze grupy (lub rodzaje) stanowisk”.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)