PRAKTYCZNY DYLEMAT

Jest to dylemat praktyczny dla grup rządzących w społeczeństwach współczesnych; ze szczególną ostrością występuje w okresach wielkiego przyspieszenia tempa zmian ży­wiołowych w makrostrukturach życia społecznego oraz w schyłkowych okresach rozwoju formacji. Po drugie — mechanizm przemieszczania się ży­wiołowości między różnymi obszarami życia społeczne­go jest trudny do opisania i zrozumienia, ale wydaje się nie ulegać wątpliwości, że żywiołowość ryikowa struktury ekonomicznej determinuje intensywność ży­wiołowych procesów w strukturze społecznej, w cało­kształcie form i treści świadomości społecznej oraz w działaniach instytucji politycznych. Nie zawsze jest to uwarunkowanie jednokierunkowe.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)