PRAWNICZY SPOSÓB

Na „prawniczy  sposób pojmowania państwa miał wpływ rozwój wiedzy prawniczej, a zwłaszcza kapita­listycznych stosunków własnościowych. Państwo zaczę­ło tu występować jako podmiot w stosunkach we­wnętrznych i zewnętrznych, co sprzyja kształtowaniu się poglądów ujmujących państwo jako podmiotowość prawną.Kapitalistyczna faza rozwoju sposobu produkcji daje sobie znać również w ostrym, a w pewnym okresie szczególnie ostrym, przeciwstawianiu państwa społe­czeństwu. Państwo występuje tu najczęściej w po­jęciu węższym — jako zespół organów i ich aparat po­mocniczy. Określanie państwa jako „stróża nocnego” „policjanta” lapidarnie oddaje ten punkt widzenia.Na takie ujmowanie zagadnienia rzutowały stosunki własnościowe oraz sposób produkcji tamtego okresu rozwoju społeczności państwowej.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)