PROBLEM INTERESU KLASY

Do problemu interesu klasy robotniczej jako pewnej kategorii społecznej odniesionej do państwa powinno się zatem podchodzić dialektycznie. W okresie rewolu­cji, walki o władzę i jej umocnienie kategoria ta od­grywała większą — a ściślej — pierwszorzędną rolę i była czynnikiem dynamizującym ruch na rzecz po­stępu społecznego, natomiast w miarę upływu czasu jej rola się zmieniła, a interes ogólnospołeczny wkra­cza w wielu sferach życia społecznego na jej miejsce. Kategoria interesu ogólnospołecznego ma stronę o- biektywną i subiektywną. A więc chodzi tu o te sytua­cje społeczne, których urzeczywistnienie obiektywnie służyło wszystkim (olbrzymiej większości żyjącej w da­nej zbiorowości państwowej), np. przestrzeganie’ pra­wa, publiczne bezpieczeństwo, rozwój gospodarczy, a także o te, których urzeczywistnienie wydawało się być dobrem powszechnym, choć obiektywnie mogło nim nie być.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)