PROBLEM TYPOLOGII FUNKCJI

Or­ganizacje polityczne przetwarzają impulsy energetyczne (tzn. potrzeby, interesy i aktywne siły wielkich grup społecznych) oraz impulsy informacyjne (tzn. wartości, normy, cele i całe ideologie polityczne) na decyzje, dzia­łania i projekty, prognozy, idee. Te bezpośrednie wy­twory instytucji politycznych (np. sekwencja decyzji i działań, nazywana polityką ekonomiczną lub polityką zagraniczną, nie są tożsame z całokształtem skutków, które wywołują, a zatem formy bezpośrednich produktów funkcjonowania systemu politycznego nie są tym samym co funkcje systemu polityczne­go jako całości.Problem typologii funkcji systemu politycznego zo­stanie rozwinięty w dalszej części tego studium, tymcza­sem trzeba określić miejsce i rolę poszczególnych ogniw instytucjonalnych systemu politycznego.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)