PROBLEM UCZESTNICTWA

Problem „uczestnictwa” jest zdecydowanie dome­ną burżuazyjnej socjologii politycznej i nauki politycz­nej (nie wdajemy się tu w kwestię dyskutowanego nieraz wzajemnego stosunku tych dwóch dyscyplin). W tych to dziedzinach mamy do czynienia z wielością badań, zwłaszcza szczegółowych, na dany temat, zapo­czątkowanych i najszerzej prowadzonych w Stanach Zjednoczonych, ale stopniowo rozprzestrzeniających się na inne państwa. Jest zrozumiałe, że przede wszyst­kim te właśnie badania muszą być przedmiotem naszej uwagi.Juz; na pierwszy rzut oka można dostrzec tu różno­rodność używanej terminologii. Mówi się nie tylko o „uczestnictwie” tout court, ale także o „uczestnictwie politycznym” — co wydaje się zrozumiałe ze względu na szczególną dziedzinę zainteresowań tych dyscyplin.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)