PROBLEM WPŁYWU SYSTEMU

Na problem wpływu systemu politycznej organizacji społeczeństwa na inne elementy systemu społecznego można patrzeć również inaczej, analizując kwestię stopnia i zakresu wpływu. Szukać będziemy tutaj od­powiedzi na pytanie, kiedy .wpływ ten jest silniejszy, a kiedy słabszy i dlaczego, czy występują tu określone prawidłowości i od jakich czynników zależy ich dzia­łanie.Odpowiedź na tak postawione pytanie — gdy chce się formułować określone prognozy na przyszłość — musi być hipotetyczna, ponieważ nie można mieć żad­nej pewności, że prawidłowości zaobserwowane przy analizowaniu początkowego etapu budownictwa socja­lizmu będą tak samo charakterystyczne dla etapu roz­winiętego społeczeństwa socjalistycznego. Nie ma więc pewności, ze prawidłowości te są prawidłowościami typowymi.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)