PROBLEMATYKA TZW. UCZESTNICTWA W BURŻUAZYJNEJ SOCJOLOGII I NAUCE POLITYCZNEJ

W obecnym stadium walki ideologicznej, której jed­nym z motywów przewodnich jest właśnie zagadnienie demokracji, na uwagę zasługuje burżuazyjna doktryna „uczestnictwa” o dwojakim obliczu: z jednej strony — mająca dostarczać nowych — a to raczej pozornie — uzasadnień rzekomej wyższości demokracji burżuazyj­nej, z drugiej zaś — rozwiązań w kryzysie, który w tej demokracji zaznacza się w sposób widoczny także dla zdecydowanych jej obrońców.Studium niniejsze stawia przed sobą ogranie zone za­danie krytycznej analizy tej doktryny, niemniej, zada­nie ważne z punktu widzenia scharakteryzowanych wyżej celów, stojących przed nauką marksistowską. Za­daniem tego studium jest również odgrodzenie naszej nauki od mechanicznego przejmowania pojęcia „uczestrictwa ’ z bagażem jego ideologicznych implikacji .

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)