PROBLEMY POLITYCZNEJ ORGANIZACJI SPOŁECZEŃSTWA SOCJALISTYCZNEGO

W literaturze politologicznej i — generalnie — w lite­raturze z zakresu nauk społecznych coraz częściej dla określenia istotnych elementów nadbudowy politycz­nej społeczeństwa stosuje się pojęcie „system politycz­ny”.Adaptowanie tego pojęcia do nauk politycznych jest skutkiem przyjęcia w metodologii i budowie ogólnej teorii polityki analizy systemowej. Początek dały bada­nia i propozycje teoretyków burżuazyjnych takich jak: G. A. Almorad, D. Eastom, T. Persons. Z czasem, po od­powiedniej adaptacji, model analizy systemowej p!*zy- jęli autorzy radzieccy: W. G. Afanasjew z, F. Burłac­ki , B. Topomin, a także polscy. Analizując jednak stosowane coraz częściej w naukach politycznych po­jęcie „system polityczny” zaobserwować można, że róż­ni autorzy nadają mu różne znaczenia.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)