PRÓBY OKREŚLENIA SYSTEMU

Ponadto, znaczna część prób określa­nia systemu politycznego jako zbioru działań lub jako obiegu impulsów informacyjnych traci swą siłę przekonywania, gdy natrafia na problem fundamentalny — system polityczny a jego otoczenie pozapolityczne. Okazuje się wtedy, że dynamizm syste­mu politycznego nie jest warunkowany przez zmiany w otoczeniu, lectz przez swą logikę wewnętrzną.Biorąc pod uwagę te założenia (nie są to idealizacyjne założenia modelu, lecz dosyć realistyczne i empirycznie prawomocne stwierdzenia), trzeba szukać dróg budowa­nia koncepcji systemu politycznego w taki sposób, aby spełniała ona minimalne warunki systemowej metodo­logii. Ogólna teoria systemów L. von Bertalanffy’ego, skądinąd niesprzeczna w tych punktach z materializ­mem historycznym, postuluje trzy zasady poznania nau­kowego.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)