PROCES ROZWOJU STOSUNKÓW

Proces rozwoju stosunków ekonomicz­nych, społecznych i duchowych w społeczeństwie an- tagonistycznym ma charakter klasowy. Walka o reali­zację odrębnych klasowych interesów toczy się na wszystkich płaszczyznach. W związku z tym wszystkie dziedziny stosunków społecznych mają swój wyraźny klasowy aspekt i znajdują się w zasięgu bezpośrednie­go lub pośredniego oddziaływania polityki.W procesie zarządzania rozwojem stosunków spo­łecznych odbywa się realizacja politycznego programu klasy panującej. Zarządzanie występuje zatem w społeczeństwie klasowym jako organizacyjna forma reali­zacji polityki. Polityczny charakter zarządzania ‚wystę­puje tu nie tylko w sferze stosunków politycznych, lecz we wszystkich sferach realizacji procesu regulo­wania stosunków społecznych. Nie wynika z tego by­najmniej, że w społeczeństwie antagonistycznym sfera polityki i zarządzania są tożsame; o tożsamości można mówić o tyle, o ile treść zarządzania ma charakter polityczny.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)