PROCESY CELOWEGO ZARZĄDZANIA

Ponieważ procesy celowego zarządzania są specyficzną cechą wewnętrznego życia i istnienia spo­łeczeństwa, występuje ono zawsze w postaci organizmu samozarządzającego, niezależnie od form i zasad okreś­lających przebieg procesu zarządzania .W praktyce występują, jako jedna z podstawowych stron wszelkiej działalności, stosunki z przyrodą. Prze­jawiają się one m. in. jako stosunki między ludźmi a rzeczami; ale również ta dziedzina nie da się oddzie­lić od stosunków społecznych; realizuje się ona w sto­sunkach między ludźmi i za ich pośrednictwem. Z tym związana jest podstawowa relacja między działalnością produkcyjną i zarządzającą. „W wyniku stosunków za­rządzania — i na tym polega ich zasadnicza specyfi­ka — bezpośrednio nie są wytwarzane ani materiidne’ ani duchowe wartości, jednak stosunki te występują jako konieczny warunek efektywnej produkcji mate­rialnej i duchowej.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)