PRZEJŚCIOWA SYTUACJA

Wydaje siię zresztą, że sytuacja taka jest przejściowa. Nie moż­na przecież wykluczyć takiej ewolucji Kościoła ka­tolickiego w Polsce, w której wyniku Kościół ten a) przestanie być instytucją dysfunkcjonalną (pogodze­nie się albo zaakceptowanie zasad ustroju socjalistycz­nego); b) jako związek wyznaniowy przestanie w sfe­rze faktycznej działalności wkraczać w dziedzinę życia politycznego. Sprawą natomiast otwartą jest kwestia zaliczania do systemu politycznej organizacji społeczeństwa organi­zacji i struktur działających poza porządkiem społecz­nym, tj. nie tolerowanych przez władze publiczne.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)