PRZEZ SYSTEM POLITYCZNY

Przez „system polityczny” rozumiemy aparat pań­stwowy, partie polityczne, organizacje społeczne oraz grupy formalne i nieformalne, a także normy i zasad}’ regulujące ich wzajemne stosunki tworzące funkcjo­nalną całość z punktu widzenia bezpośredniego lub po­średniego kreowania organów i decyzji państwowych.Pozostajemy przy terminie „system polityczny” rów­nież dlatego, że termin ten jest dość rozpowszechniony i w większości wypadków przypisywne mu znaczenie jest zbliżone do powyższego. Pogląd ten wymaga uzasadnienia poprzez wyłożenie koncepcji państwa, zwłaszcza poprzez wykazanie, że teoria państwa jest częścią teorii rozwoju społecznego.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)