PRZY OMAWIANIU ZAGADNIENIA

Warto tu jeszcze raz podkreślić, że przy omawianiu zagadnienia systemu po­litycznego jeszcze bardziej uwypukliła się nam potrze­ba traktowania państwa jako organizacji społeczeństwa globalnego.Podstawowymi członami współczesnego systemu, po­litycznego są — obok aparatu państwowego — partie polityczne. Wiadomo, że w ramach danego państwa mogą działać zarówno partie akceptujące dany system społeczno-ekonomiczny, jak i partie opozycyjne wobec niego, zmierzające do stworzenia państwa nowego ty­pu.Można w związku z tym mieć wątpliwości czy 1akie partie należą do danego systemu politycznego, jeżeli są wyrazem jego zaprzeczenia. Wydaje się, że z punktu widzenia marksistowskiej metodologii problem ten da­je się klarownie rozstrzygnąć.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)