PRZYKŁAD INSTYTUCJI

Przy­kładem takiej instytucji jest Kościół, który jest zwązkiem wyznaniowym i jako taki w sferze życia poli­tycznego w społeczeństwie socjalistycznym-nie powi­nien działać. Praktyka dowodzi jednak, że niejednokcrotnie Kościół jako organizacja angażuje się w życie polityczne, stanowiąc niekiedy albo usiłując stanowić swoistą opozycję polityczną. Biorąc pod uwagę po­przednie ustalenia, że decydować winna rzeczywista dziaŁilność w sferze życia politycznego, a nie formal­ne aiklasyfikowanie danej instytucji jako politycznej lub niepolitycznej, przyjmujemy, że jeżeli instytucja taka — w tym wypadku Kościół — rzeczywiście speł­nia ckreśloną rolę w zakresie organizowania lub wy­konywania władzy politycznej, to niezależnie od jej dysfunkcjonalności ustrojowej będzie ona składnikiem systemu politycznej organizacji społeczeństwa.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)