PRZYKŁAD ZMIAN

Podobnie wprowadzenie kryteriów efektyw­ności funkcjonowania systemu politycznego pozwala na porównanie w czasie sposobów i efektów działania tego samego systemu politycznego. Choć bowiem nie zmienia się charakter klasowy i ogólny kierunek ideo- wo-polityczny działania systemu, duże zmiany mogą zachodzić w sposobach działania i co za tym idzie, w jego efektywności. Przykładem mogą tu być zmiany, które wystąpiły w efektywności funkcjonowania pol­skiego systemu politycznego po 1970 r. Bardzo istotny wzrost efektywności polskiego systemu politycznego dokonał się w wyniku wprowadzenia nowych treści polityki społeczno-gospodarczej i nowych metod kie­rownictwa politycznego i gospodarczego przy konty­nuacji tych samych co poprzednio klasowych i ideolo­gicznych cech systemu.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)