RODZAJ UWARUNKOWANIA

Nie zawsze jest to uwarunkowanie jednokierunkowe. Rozróżnienie dwóch podstawowych form żywiołowości w życiu spo­łecznym — uwarunkowanej strukturalnie i wynikającej z błędów w kierowaniu  — pozwala uchwycić obiektywno-subiektywny charakter tego zjawiska. Obiek­tywna niemożność (techniczno-materiałowa i kulturo­wa) skutecznego kierowania procesami jest wyrazem żywiołowości pierwotnej, natomiast subiek­tywna niemożność (brak dostatecznej wiedzy o rzeczy­wistości, brak zgodności ocen w ośrodku kierowniczym, paraliż myślenia strategicznego, niedorozwój zmysłu strategicznego w układzie kierowniczym społeczeństwa itp.) jest wyrazem żywiołowości wtórnej. Ku­mulowanie się niezamierzonych i nieoczekiwanych skutków kierowania procesami pierwotnie żywiołowy­mi potęguje wtórną żywiołowość.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)