ROLA I ZNACZENIE INTERESU

Rola i znaczenie interesu ogólnospołecznego jako faktu społecznego wzrasta i — naszym zdaniem — po­winno się mu poświęcić wiele uwagi zarówno w dzia­łalności naukowej, jak i propagandowej oraz w wy­chowaniu.Zbiorowość zamieszkała na danym terytorium określo­na terminem „społeczeństwo” pojęciowo nie pokrywa się z terminem „państwo”, aczkolwiek obie te zbioro­wości są identyczne, gdy chodzi o ich skład osobowy. Pojęcie państwa jest bogatsze, obejmuje szereg c^ch które wyróżniają państwo spośród innych zbiorowości’ społecznych, dlatego dla pewnych potrzeb badawczych rozroznienie państwa i społeczeństwa (rozumianego ja­ko ogół mieszkańców państwa) jest przydatne.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)