ROLA PAŃSTWA W REALIZACJI FUNKCJI SYSTEMU POLITYCZNEGO

Państwo jako rdzeń struktury systemu politycznego uczestniczy w realizacji wszystkich trzech typów funk­cji systemu politycznego, ale szczególność jego roli naj­pełniej ujawnia się w związku z funkcją regulacyjną innowacyjną systemu politycznego.Organizacja państwowa uczestniczy w realizacji funk­cji regulacyjnej i innowacyjnej systemu politycznego pełniąc rolę podwójną: po pierwsze — państwo współczesne jest naczelnym koordynatorem różnorakich i często konfliktowych wysiłków regulacyj­nych podejmowanych przez inne ogniwa systemu poli­tycznego, a przede wszystkim przez ośrodki władzy eko­nomicznej. Po drugie — państwo jest osobliwą „w i ż ą ciśnie ń”, bez której realizacja i upowszech­nienie rozmaitych innowacji społecznych i kulturowych byłoby prawie niemożliwe.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)