ROLA WARTOŚCI W TEORII

Nie należy zapomnieć o roli, jaką w teorii (filozofii) war­tości odegrały — i nadal odgrywają — koncepcje ide­alistyczne, a z drugiej strony — „afilozoficzne” kon­cepcję spod znaku behawioryzmu, dla teorii marksi­stowskiej równie nie do przyjęcia. Po trzecie — wielce dyskusyjna jest kwestia, czy możliwe i zasadne jest — jak to czynią niektórzy polscy autorzy — wyodrębnie­nie specyficznych „norm i wartości politycznych”, czy nie należy raczej opowiadać się za poglądem, że w dzie­dzinie polityki funkcjonują różnorakie wartości i nor­my; mielibyśmy wtedy do czynienia nie z zagadnie­niem odrębnych norm i wartości politycznych, lecz z problemem roli, jaką odgrywają bogate w swym zróżnicowaniu normy i wartości w polityce.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)