ROLA WIEŻY CIŚNIEŃ

Rola „wieży ciśnień” speł­niana przez państwo wiąże się ze specyficznymi cecha­mi mechanizmu powstawania i upowszechniania inno­wacji społecznych. Decyzje i działania organizacji poli­tycznych są na ogół reakcją na impulsy płynące z dy­namicznych i konfliktowych makrostruktur życia spo­łecznego. Może to być reakcja twórcza lub n i e- twórcza; w zależności od tego czy wnosi ona nowe wartości kulturowe do żywiołowej zmienności struktu­ry ekonomicznej i społecznej można określić ją jako element innowacyjnej funkcji systemu politycznego al­bo nie. Selekcją i przetwarzaniem pierwotnych impul­sów i wstępnymi zabiegami o przekształcenie problemu społecznego w problem decyzyjny zajmują się przede wszystkim partie polityczne i organizacje interesów gru­powych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)