RÓŻNE ROZUMIENIE POJĘCIA

W literaturze spotyka się różne rozumienia pojęcia „system”; może ono oznaczać struktury i działania zor­ganizowane, a również skoordynowany zespół praktyk mających na celu osiągnięcie jakiegoś rezultatu. Wy­daje się, że dla naszej analizy najbardziej przydatne będą rozważania P. Sztompłri«; próbując sprowadzić do wspólnego mianownika poglądy różnych autorów — głównie zachodnich — sprowadza on pojęcie „system” (polityczny) do siedmiu składników: a) zbioru ele­mentów; b) struktury, którą te elementy two­rzą; c) elementu rozgraniczającego system polityczny od otoczenia; d) wpływów otoczenia na system poprzez wejścia; e) wpływów systemu politycznego na otoczenia poprzez wyjścia; f) kon­wersji wewnątrzsystemowej; g) sprzężenia zwrotnego.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)