ROZSĄDNE BADANIE

Dlatego rozsądnie jest badać sys­tem polityczny nie tylko jako zmienną zależną od im­pulsów zewnętrznych, lecz również jako zmienną nie­zależną, układ warunkowany i warunkujący procesy społeczne. Ponadto, system polityczny jako czynny przetwornik rozmaitych impulsów może być trafniej opisany w kategoriach probabilistycznych (np. w ja­kim stopniu jest prawdopodobne określone działanie sys;emu politycznego o pewnych cechach, jeśli impul­sy otoczenia systemu układają się w taki czy inny wzór?) niż poprzez próby formułowania kategorycz­nych twierdzeń o zależnościach między systemem a je­go otoczeniem.System to układ złożony z części uporządkowanych w określony sposób według reguł wyznaczających ich wzajemne relacje. Układ to wyodrębniona część rzeczy­wistości, mająca określoną strukturę wewnętrzną, tzn. złożona z pewnych części.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)