ROZWÓJ FUNKCJI

Fakt, iż rozwój innowacyjnych funkcji systemu poli­tycznego jest w określonym stopniu zbieżny z obiek­tywnym „zapotrzebowaniem” uprzemysłowionej struk­tury ekonomicznej, nie przekreśla doniosłości kreatyw­nych inicjatyw ośrodków decyzji politycznej, nie prze­kreśla tezy o rosnącym znaczeniu nadbu­dowy instytucjonalnej (głównie polityczno- -ideologicznych i kulturalno-oświatowych jej elemen­tów) w rozwoju społecznym.Wzrost znaczenia czynnika subiektywnego w dzie­jach jest bezpośrednio związany z rewolucją naukowo- -techuliczną. Teza ta nie jest tożsama z indeterminis- tyczną koncepcją roli czynnika subiektywnego (wola, myśl, idea jako samorodna siła sprawcza), bowiem za­kłada wzajemność oddziaływania czynników obiektyw­nych i subiektywnych oraz możliwość stopniowej re­dukcji zakresu żywiołowości przez potężniejący czynnik subiektywny praktycznie sto­sujący wiedzę o prawach funkcjono­wania czynników obiektywnych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)