ROZWÓJ GOSPODARKI

Truizmem jest stwierdzenie, że system politycznej organizacji społeczeństwa socjalistycznego jest syste­mem dynamicznym, ulegającym nieustannym we­wnętrznym przekształceniom i stale rozwijającym się Istnieje cały zestaw czynników, które wpływają bez­pośrednio lub pośrednio na charakter dynamiki albo s abilizację organizacji politycznej społeczeństwa. Do ogólnych można zaliczyć: wzrost gospodarczy, jego warunki i potrzeby, rozwój doktryny, świadomość spo­łeczną, kierunki rozwoju stosunków międzynarado- wych, stan napięć wewnętrznych, przekształcenia w układzie siił społecznych.Rozwój gospodarki socjalistycznej dynamizuje prze­kształcenia systemu politycznej organizacji z kilku po­wodów. Przede wszystkim przynosi on w konsekwen­cji zmianę układu własności środków produkcji, zwięk­szając zakres własności państwowej zarówno w sensie bezwzględnym, jak i względnym w stosunku do -włas­ności indywidualnej.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)