ROZWÓJ SAMORZĄDU

Rozwój samorządu robotniczego, system konsultacji kierowniczych ogniw władzy z załogami wielkich za­kładów przemysłowych kierunek ten potwierdzają. Jeśli idzie o pozostałe grupy społeczne, w wyniku zmiany w układzie sił społecznych znacznemu poszerze­niu ulegają w ramach systemu politycznej organizacji mechanizmy artykulacji interesów tych grup. Ogólnie można stwierdzić, że w miarę rozwoju systemu socja­listycznego zmiany w układzie sił społecznych powo­dują w systemie politycznej organizacji zmianę sposo­bów i zakresu koordynacji interesów klasy robotniczej z interesami innych grup społecznych. Przy omawianiu dynamiki rozwojowej systemu poli­tycznej organizacji społeczeństwa socjalistycznego nie sposób pominąć czynników, które mogą mechanizmy polityczne nadmiernie stabilizować. W kontekście po­wyższych rozważań warto zwrócić uwagę na dwa takie czynniki.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)