ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA

Rozwój społeczeństwa socjalistycznego zarówno w je­go Elementach żywiołowych, jak i w świadomie stero­wanych zmierza w kierunku zlikwidowania u szero­kiej warstwy społecznej statusu klasy robotniczej. Po­lityka, która by tej tendencji nie realizowała, a prze- ciwide — ją hamowała, nie byłaby zgodna z celami rewolucji socjalistycznej. Rewolucja burżuazyjna mia­ła na celu zwycięstwo klasy kapitalistycznej i utrwale­nie jej panowania, socjalistyczna — ma na celu zwy­cięstwo klasy robotniczej i zbudowanie społeczeństwa bezklasowego, a zatpm nie zmierza do utrwalenia, uwiecznienia pozycji klasy robotniczej w zbiorowości państwowej. Jej wyzwolenie polega bowiem na tym, iż likwiduje ona status społeczny zarówno własny, jak i innych klas wyodrębniony w przeszłości.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)