RYSUJĄCE SIĘ ZBIEŻNOŚCI

Po drugie, zarysowują się pomiędzy obu książkami pewne zbieżności, nieporozumieniem byłoby przyjmo­wać, że praca obecnie wydana bardzo zasadniczo różni się swym charakterem od poprzedniej pt. Metodolo­giczne i teoretyczne problemy nauk politycznych. Roz­ważania tomu drugiego nie są prowadzone trybem opi- sowo-faktograficznym, lecz należą zdecydowanie do refleksji z dziedziny marksistowskiej teorii polityki z nieodłącznymi od tej refleksji akcentami metodolo­gicznymi. Można tylko powiedzieć, że rozważania w pracy pierwszej miały przeważnie bardziej ogólny charakter i były nakierowane bezpośrednio na kwestię metod badawczych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)