ŚLEDZĄC LITERATURĘ

Śledząc literaturę naukową, można zaobserwować, że poszczególni autorzy, opowiadając się za jednym z wy­mienionych wyżej ujęć systemu politycznego, czynią to niejako na zasadzie przeciwstawienia, tzn. wybiera­jąc np. ujęcie „komunikacyjne”, uznają za błędne nieprzydatne ujęcie instytucjonalne lub instytucjonalno-funkcjonalne (podobnie czyni np. Ostrowski). Stanowisko takie nie wydaje się w pełni właściwe. Każdy z przedstawionych sposobów rozumienia poję­cia „system polityczny” jest uprawniony w tym zna­czeniu, że rozważa te same zjawiska, fakty i stany spo­łeczne z innego punktu widzenia.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)