SPECYFIKA UCZESTNICTWA

W socjalizmie udział ten nabiera coraz większego znaczenia, wiąże się bowiem z rozwojem oddziaływania na wzrost udziału w zarządzam u wszystkich członków społeczeństwa i z umocnieniem ich wpływów na całokształt działal­ności zarządzającej państwa zgodnie z interesami spo­łeczeństwa .Specyfika uczestnictwa w zarządzaniu niepaństwo­wych elementów politycznej organizacji społeczeństwa w socjalizmie występuje w kilku aspektach:   po pierwsze — za ich pośrednictwem rozwija się, nie­zależnie od ingerencji państwowej, świadoma aktyw­ność mas; po drugie — zarówno działalność nie- państwowych elementów politycznej organizacji spo­łeczeństwa, jak i państwa podporządkowana jest jednolitym podstawowym celom socjalistycznych prze­obrażeń; po trzecie — w miarę wzrostu roli orga­nizacji społecznych w procesach zarządzania społecz­nego zmniejsza się zasięg przemocy stosowanej przez państwo w celu realizacji jego zadań i postępuje demo­kratyzacja całokształtu stosunków społecznych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)