SPÓR ORIENTACJI

Spór podsta­wowych dwóch orientacji — prawniczej z socjologicz­ną — okazał się płodny w następstwa. Z jednej stro­ny — zaznaczył się proces „socjologizacji” dociekań prawników wyrażający się na terenie politologii w po­łożeniu nacisku na zestawienie przepisów z faktami, z praktyką polityczną i w przedsiębraniu badań praw- noempirycznych. Z drugiej strony, socjologowie na tymże terenie zaczęli bardziej niż poprzednio doceniać znaczenie elementów formalno-instytucjonalnych życia politycznego, a przede wszystkim rolę państwa i jego aparatu. Doprowadziło to do bezdyskusyjnego obecnie poglądu, że zakres politologii jest znacznie szerszy, niż to na początku przyjmowano, że obejmuje on całość życia politycznego w jego różnorodnych sformalizowa­nych i niesformalizowanych przejawach.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)