SPOSÓB REAKCJI

Sposób reakcji systemu politycznego na strumienie sprzecznych impulsów wytwarzane przez żywiołową dynamikę makrostruktur życia społecznego przyjmuje­my jako podstawowe kryterium typo­logi funkcji systemu politycznego. Według tego kryterium można wyróżnić trzy funkcje podstawowe systemu politycznego ze względu na autodynamizm jego otoczenia: adaptacyjną, regulacyjną i innowa­cyjną.Pomocnicze kryteria umożliwiające konkretyzację tej typologii to dziedziny lub obszary życia społecznego, w których ujawniają się skutki wy­siłków adaptacyjnych, regulacyjnych lub innowacyj­nych (np. skutki działań systemu politycznego, które ze względu na ich właściwości zaliczymy do funkcji innowacyjnej systemu) mogą się ujawnić w rozmaitych makrostrukturach jednocześnie, przy czym może być tak, że skutki pożądane przez grupę rządzącą ujawnią się w strukturze ekonomicznej, a skutki niepożądane lub (i) nieoczekiwane — w strukturze ideologicznej społeczeństwa; jeśli większość istotnych skutków badanej sekwencji decyzji i działań ujawnia się w strukturze ekonomicznej, to można powiedzieć, że funkcja innowacyjna danego systemu politycznego w określonym czasie ma silnie rozbudowane aspekty ekonomiczne .

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)