SPOŚRÓD KRYTERIÓW EFEKTYWNOŚCI

Spośród kryteriów efektywności systemu politycz­nego wymieniamy trzy:System jest tym bardziej efektywny, w im więk­szej mierze zdolny jest zapewnić własne istnienie bez uciekania się do zmasowanej przemocy. Jak wiadomo, w warunkach społeczeństw klasowych wszelkie pań­stwo jest aparatem przemocy służącym klasie panują­cej, jednakże stopień, w jakim przemoc ta musi być stosowana dla utrzymania ustroju, bywa rozmaity. Pierwszym więc kryterium efektywności systemu po­litycznego jest to, w jakiej mierze jest on zdolny do zapewnienia istnienia ustroju bez uciekania się do sto­sowania w szerszym zakresie przemocy. Jeśli istnieje konieczność stosowania siły do tłumienia rozruchów lub jeśli trzeba osadzać w więzieniach znaczną liczbę przeciwników politycznych, świadczy to o niewielkiej efektywności systemu politycznego.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)